Doc. Mgr. Miroslav SYROVÁTKA, Ph.D.

Contact

Email address: miroslav.syrovatka@upol.cz
Telephone: +420 585 634 981
Room: 2.009 (2nd floor)
Office hours: Monday 13.30–15.00

Courses

Economics (MRS/EKON; undergraduate; Czech)
Development Economics (MRS/REKO; undergraduate; Czech)
Development Economics (MRS/ZRE; graduate; Czech)
Global Development (MRS/WGDE; graduate; English)

Education

Charles University, Prague (2015)
Doctoral degree (Ph.D.) in Environmental Studies
Thesis: Analysis of the Commitment to Development Index

Charles University, Prague (2006)
Master degree (Mgr.) in Social and Cultural Ecology (with honors)
Thesis: Aggregate Indicators in Ecological Economics

Palacký University Olomouc (2004)
Bachelor degree (Bc.) in English and Applied Economics (with honors)

Employment

Palacký University Olomouc (since 2006)
Assistant Professor at Department of Development & Environmental Studies
Director of GLODEP Consortium (www.glodep.eu), 2016-2021

Publications

Syrovátka, M. 2020. On sustainability interpretations of the Ecological Footprint. Ecological Economics 169, 106543. 

Syrovátka, M., Schlossarek M. 2019. Measuring development with inequality: How (should) aggregate indicators of development account for inequality? Ecological Economics 164, 106320.

Schlossarek, M., Syrovátka, M., Vencálek, O. 2019. Importance of variables in composite indices: A contribution to methodology and application on development indices. Social Indicators Research.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Vítová, P. 2017. Motives of territorial allocation of Japanese aid: Self-interest, altruism or merit? Development, Environment and Foresight 3 (2), 72–91.

Opršal, Z., Harmáček, Z., Syrovátka, M. 2017. Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? Geografie 122 (2), 169–189.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Dušková, L. 2017. Pro-poor growth in East AfricaThe Quartlerly Review of Economics and Finance 64, 82–93.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2017. Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a TobitPolitická ekonomie 65 (2), 179–197.

Macháček, J., Syrovátka, M., Harmáček, J. 2017. Výroba a obchod s cukrem v subsaharské AfriceListy cukrovarnické a řepařské 133 (7–8), 258–261.

Harmáček, J., Syrovátka, M., Schlossarek, M., Pavlík, P. 2016. Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše. Politická ekonomie 64 (8), 988–1005.

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2016. The allocation of Czech foreign aid in Sub-Saharan Africa: The influence of historical relationships. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 9 (4), 325–343.

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2016. Are East African countries sustainable? Comparative analysis of two composite indicators. In: Heshmati, A. (ed.) Economic integration, currency union, and sustainable and inclusive growth in East Africa. Switzerland: Springer.

Syrovátka, M., Hák, T. 2015. Measuring rich-country policies toward the global environment: A critical analysis of the environmental component of the Commitment to Development Index. Journal of Environment & Development 24 (1), 105–128.

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2014. Klasifikace rozvojových zemí. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Syrovátka, M. 2013. The environmental performance of Visegrad countries in composite indicators. In: Šauer, P. (ed.) Visegrad countries: Environmental problems and policies. Praha: Cenia.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2013. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. In: Horký-Hlucháň, O., Lightfoot, S. (eds.) Development policies of central and eastern European states: From aid recipients to aid donors. London: Routledge.

Syrovátka, M., Krylová, P. 2012. Aid dimension of the Commitment to Development Index: Case study of the Czech Republic. International Journal of Sustainable Economy 4 (4), 323–339.

Krylová, P., Syrovátka, M., Opršal, Z. 2012. Assessing the aid effectiveness of the Czech Republic: Commitment to Development Index and beyond. Perspectives on European Politics and Society 13 (1), 100–116.

Syrovátka, M., Melichar, J., Harmáček, J., Krylová, P., Kaprová, K. 2011. Are rich countries‘ democractic institutions key to favourable environmental policies toward developing countries? In: Melichar, J., Kaprová, K., Máca, V. (eds.) Applied environmental economics and econometrics: Czech perspective. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P., Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S. et al. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kolektiv autorů. 2010. Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Státní fond životního prostředí ČR.

Syrovátka, M. 2009. Financing adaptation to climate change in developing countries. In: Šauer, P., Šauerová, J. (eds.) Environmental economics and management: Young scholars perspective. Praha: Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Syrovátka, M. 2008. Barriers to international climate policy. In: Šauer, P. (ed.) Environmental economics, policy and international relations: Young researchers perspective. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Syrovátka, M. 2008. Jak (ne)měřit kvalitu života: Kritické pohledy na index lidského rozvoje. Mezinárodní vztahy 43 (1), 9–37.

Syrovátka, M. 2007. Aggregate measures of welfare based on personal consumption. In: Šauer, P. (ed.) Environmental economics, policy and international relations. Sborník z konference konané  22.–23. října 2007 v Praze. Praha: Litomysl Seminar Publishing.

Syrovátka, M. 2007. Možnosti a omezení ekologické stopy jako ukazatele udržitelnosti. In: Nováček, P. (ed.) Udržitelný rozvoj: nové trendy a výzvy. Sborník z konference konané 17.–19. dubna 2007 v Horce nad Moravou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Research interests

Measuring development and sustainability
Development aid