Doc. Ing. Mgr. Jaromír HARMÁČEK, Ph.D. (Associate Professor)

Contact

Office hours

 • Summer semester: Wednesday 10:00–11:00
 • Exam periods: after a prior agreement via e-mail

Teaching competence

 • Research Methods, Quantitative Methods
 • Development Economics, Socio-Economic Development

Qualifications

2021

Doc. (Associate Professor)
University of Economics in Prague, Faculty of International Relations
Docent/Associate Professor in International Economic Relations

2012

Ph.D.
University of Economics in Prague, Faculty of International Relations
PhD study in International Economic Relations

2010

Mgr.
Palacky University in Olomouc, Faculty of Science
Master´s Degree in International Development Studies

2006

Ing.

University of Economics in Prague, Faculty of International Relations
Master´s Degree in International and European Studies – Diplomacy

Career

since 2021

Palacky University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Development Studies (associate professor)

since 2020

Social Progress Imperative, Washington D.C., Senior Research Analyst, Acting Research Director, currently Research Deputy Director

2009–2021

Palacky University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Development Studies (lecturer, then assistant professor)

2007–2009

University of Economics in Prague, Faculty of International Relations, Department of World Economy (full-time PhD study, lecturer)

2005–2010

Official Business Website of the Czech Republic BusinessInfo.cz (editor, section of International Trade)

Publications

see the full and updated list on my ReserchGate profile

Harmáček, J., Syrovátka, M., Opršal, Z. In press (2017). Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod probit a tobit. Politická ekonomie. [65 %, IF2015 = 0,904]

Opršal, Z., Harmáček, Z., Syrovátka, M. In press (2017). Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? Geografie. [30 %, IF2015 = 0,415]

Harmáček, J., Syrovátka, M., Dušková, L. In press (2016). Pro-poor growth in East Africa. The Quartlerly Review of Economics and Finance. [65 %, Scopus]

Harmáček, J., Syrovátka, M., Schlossarek, M., Pavlík, P. 2016. Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše. Politická ekonomie 64 (8), 988–1005. [55 %, IF2015 = 0,904]

Schlossarek, M., Harmáček, J., Pavlík, P. 2016. Ekonomický růst a lidský rozvoj v rozvojových zemích: zázračný, nebo začarovaný kruh? Politická ekonomie 64 (6), 651–673. [45 %, IF2015 = 0,904]

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2016. The allocation of Czech foreign aid in Sub-Saharan Africa: The influence of historical relationships. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 9 (4), 325–343. [30 %, Scopus]

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2016. Are East African countries sustainable? Comparative analysis of two composite indicators. In: Heshmati, A. (ed.) Economic integration, currency union, and sustainable and inclusive growth in East Africa. Switzerland: Springer. [25 %]

Harmáček, J. 2014. Nejméně rozvinuté země. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. [100 %]

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2014. Klasifikace rozvojových zemí. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. [50 %]

Harmáček, J. 2013. Teorie, realita a rozvojové souvislosti ekonomického růstu v nejméně rozvinutých zemích (LDCs). Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc. [100 %]

Melichar, J., Kaprová, K., Máca, V., Braun Kohlová, M., Harmáček, J., Kryl, M., Krylová, P., Louda, J., Rečka, L., Sobotka, L., Syrovátka, M., Šedivý, M., Ščasný, M., Škopková, H., Urban, J., Vojáček, O., Zvěřinová, I. 2011. Applied environmental economics and econometrics: Czech perspective. Litomysl Seminar Publishing, Prague.

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P. Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S., a kol. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2948-9.

Harmáček, J. 2010. Přehled ekonomických a sociálních efektů remitencí v rozvojových zemích. In: Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 201-213. ISBN 978-80-244-2683-9.

Harmáček, J. Němečková, T. 2009. Vnější ekonomická diferenciace rozvojových zemí. In: Adamcová, L. Němečková, T. a kol. Rozvojová ekonomika. Praha : Oeconomica. s. 77–104. ISBN 978-80-245-1515-1.

Harmáček, J. 2009. Nejen ekonomický pohled na „rozvojovost” arabského světa. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009, s. 1–15. ISBN 978-80-7318-812-2.

Harmáček, J. 2008. EU – ACP: vyjednávání EPAs a dopady na regiony ACP. In: Mattoš, B. (ed.). Rozvojová pomoc a spolupráca 2008. Bratislava : Ekonóm, 2008, s. 118–128. ISBN 978-80-225-2640-1.

Harmáček, J. 2008. Moldavsko: nejchudší země Evropy nebo příležitost pro business? BusinessInfo.cz [online].

Harmáček, J. 2008. Vztahy Evropské unie a nejméně rozvinutých zemí (LDC). In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, s. 1–15. ISBN 978-80-7318-664-7.

Professional Interests

 • Measuring Social and Economic Development
 • Social Progress Index applications and analytics
 • Development Economics: Economic Growth, Pro-poor Growth, Poverty, Inequality
 • Quantitative and Econometric Methods in Development Economics and Development Studies

Thesis Mentoring

 • 1. Topics of Development Economics (applications to regions and/or countries)
  • thematic preferences: Social Progress Index and its applications, or analytics using the Index; economic growth; pro-poor growth, poverty, inequality
  • regional preferences: Africa, Middle East, LDCs
  • application of quantitative methods is not strictly required but it is highly recommended
 • 2. Various topics related to development (incl. social, political or environmental) analyzed through the use of quantitative methods 

Other Interests

Football (as a player) and ice-hockey (as a fan of the NHL in general and the Los Angeles Kings in particular). And good old rock music.