Ing. Mgr. Jaromír HARMÁČEK, Ph.D.

Contact

 • Room: 2.009
 • Telephone: +420 585 634 983
 • SMS / WhatsApp (messages only): +420 607 640 175
 • E-mail: jaromir.harmacek@upol.cz

Office hours

 • Tuesday 08:00–09:00
 • otherwise, after a prior agreement via e-mail

Teaching competence

 • MRS/KM2 Basics of Applied Statistics (in Czech)
 • MRS/XQNM Quantitative Methods (in English)
 • MRS/KM3 Quantitative Methods (in Czech)
 • MRS/REK Development Economics (in Czech)
 • MRS/XDVE Development Economics (in English)

Qualifications

2006

Ing.

University of Economics in Prague, Faculty of International Relations
Master´s Degree in International and European Studies – Diplomacy

2010

Mgr.
Palacky University in Olomouc, Faculty of Science
Master´s Degree in International Development Studies

2012

Ph.D.
University of Economics in Prague, Faculty of International Relations
PhD study in International Economic Relations

Career

2005–2010

Official Business Website of the Czech Republic BusinessInfo.cz (editor, section of International Trade)

2007–2009

University of Economics in Prague, Faculty of International Relations, Department of World Economy (full-time PhD study, lecturer)

since 2009

Palacky University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Development Studies (lecturer)

Publications

Harmáček, J., Syrovátka, M., Opršal, Z. In press (2017). Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod probit a tobit. Politická ekonomie. [65 %, IF2015 = 0,904]

Opršal, Z., Harmáček, Z., Syrovátka, M. In press (2017). Geography of Czech aid: Where and why Czechia promotes development? Geografie. [30 %, IF2015 = 0,415]

Harmáček, J., Syrovátka, M., Dušková, L. In press (2016). Pro-poor growth in East Africa. The Quartlerly Review of Economics and Finance. [65 %, Scopus]

Harmáček, J., Syrovátka, M., Schlossarek, M., Pavlík, P. 2016. Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše. Politická ekonomie 64 (8), 988–1005. [55 %, IF2015 = 0,904]

Schlossarek, M., Harmáček, J., Pavlík, P. 2016. Ekonomický růst a lidský rozvoj v rozvojových zemích: zázračný, nebo začarovaný kruh? Politická ekonomie 64 (6), 651–673. [45 %, IF2015 = 0,904]

Opršal, Z., Harmáček, J., Syrovátka, M. 2016. The allocation of Czech foreign aid in Sub-Saharan Africa: The influence of historical relationships. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 9 (4), 325–343. [30 %, Scopus]

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2016. Are East African countries sustainable? Comparative analysis of two composite indicators. In: Heshmati, A. (ed.) Economic integration, currency union, and sustainable and inclusive growth in East Africa. Switzerland: Springer. [25 %]

Harmáček, J. 2014. Nejméně rozvinuté země. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. [100 %]

Syrovátka, M., Harmáček, J. 2014. Klasifikace rozvojových zemí. In: Nováček, P. (ed.) Rozvojová studia – vybrané kapitoly. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. [50 %]

Harmáček, J. 2013. Teorie, realita a rozvojové souvislosti ekonomického růstu v nejméně rozvinutých zemích (LDCs). Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc. [100 %]

Melichar, J., Kaprová, K., Máca, V., Braun Kohlová, M., Harmáček, J., Kryl, M., Krylová, P., Louda, J., Rečka, L., Sobotka, L., Syrovátka, M., Šedivý, M., Ščasný, M., Škopková, H., Urban, J., Vojáček, O., Zvěřinová, I. 2011. Applied environmental economics and econometrics: Czech perspective. Litomysl Seminar Publishing, Prague.

Dušková, L., Harmáček, J., Krylová, P. Opršal, Z., Syrovátka, M., Šafaříková, S., a kol. 2011. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2948-9.

Harmáček, J. 2010. Přehled ekonomických a sociálních efektů remitencí v rozvojových zemích. In: Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 201-213. ISBN 978-80-244-2683-9.

Harmáček, J. Němečková, T. 2009. Vnější ekonomická diferenciace rozvojových zemí. In: Adamcová, L. Němečková, T. a kol. Rozvojová ekonomika. Praha : Oeconomica. s. 77–104. ISBN 978-80-245-1515-1.

Harmáček, J. 2009. Nejen ekonomický pohled na „rozvojovost” arabského světa. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009, s. 1–15. ISBN 978-80-7318-812-2.

Harmáček, J. 2008. EU – ACP: vyjednávání EPAs a dopady na regiony ACP. In: Mattoš, B. (ed.). Rozvojová pomoc a spolupráca 2008. Bratislava : Ekonóm, 2008, s. 118–128. ISBN 978-80-225-2640-1.

Harmáček, J. 2008. Moldavsko: nejchudší země Evropy nebo příležitost pro business? BusinessInfo.cz [online].

Harmáček, J. 2008. Vztahy Evropské unie a nejméně rozvinutých zemí (LDC). In: CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, s. 1–15. ISBN 978-80-7318-664-7.

Professional Interests

 • Economic and Development Issues in Low Icome and Middle Income Countries (LDCs, Africa, Middle East)
 • Development Economics: Economic Growth,Pro-poor Growth, Poverty, Inequality, Remittances (and Migration)
 • Quantitative and Econometric Methods in Development Economics and Development Studies

Thesis Mentoring

 • 1. Topics of Development Economics (applications to regions and/or countries)
  • thematic preferences: economic growth, pro-poor growth, poverty, inequality, remittances (and migration)
  • regional preferences: Africa, Middle East, LDCs
  • application of quantitative methods is not strictly required but it is highly recommended
 • 2. Various topics related to development (incl. social, political or environmental) analyzed through the use of quantitative methods 

Other Interests

Football (as a player) and ice-hockey (as a fan of the NHL in general and the Los Angeles Kings in particular). And good old rock music.