Mgr. Jiří PÁNEK, Ph.D.

Contact

Email address: jirkapanek@gmail.com

Telephone: +420 585 634 985

Room: 2.011

Teaching competence

  • GIS in development (MRS/GISR in Czech)
  • GIS in development 2 (MRS/GISR2 in Czech)
  • Participatory GIS (MRS/PGIS in Czech)
  • Sport and Development (KSK/@SAD in English)

Qualifications

2004–2007

Bachelor degree in Geography – Geoinformatics, Palacky University in Olomouc, Faculty of Science

2007–2010

Master degree in Applied Geoinformatics, Palacky University in Olomouc, Faculty of Science

2010–2015

Ph.D. study programme, Development studies, Palacky University in Olomouc, Faculty of Science

Publications

2015

PÁNEK, Jiří a Lenka SOBOTOVÁ. Community mapping in urban informal settlements: Examples from Nairobi, Kenya. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries [online]. 2015, roč. 68, č. 1, s. 1-13. Dostupné z: http://www.ejisdc.org/ojs2/index.php/ejisdc/article/view/1411/566

PÁNEK, Jiří. How participatory mapping can drive community empowerment – a case study of Koffiekraal, South Africa. South African Geographical Journal. 2015, roč. 97, č. 1, s. 18-30. DOI: 10.1080/03736245.2014.924866. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03736245.2014.924866

2014

PÁNEK, Jiří et al. GeoParticipace: Jak používat prostorové nástroje v rozhodování o lokalitách, ve kterých žijeme?. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 76 s. ISBN 978-80-244-4359-1.

PÁNEK, Jiří. Dá se měřit hlad? Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2014, č. 4, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/292_1000-dni-rozhoduje-4-2014.pdf

PÁNEK, Jiří. Kde nejsou cesty, nasaďme bezpilotní letouny. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2014, č. 3, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/288_rozvojovka-bulletin-2014-11-v4-web.pdf

PÁNEK, Jiří. Mapování terorismu i míru ve světě. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2014, č. 2, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/269_opomijene-krize-2-2014.pdf

PÁNEK, Jiří. Plní Česko závazky vůči MDGs? Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2014, č. 1, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/264_14-let-pote-1-2014.pdf

PÁNEK, Jiří. GeoParticipace – jaké máme digitální nástroje pro zapojení do prostorového rozhodování, které se nás přímo týká? (Abstrakt). In: Geografie v srdci Evropy: Sborník abstraktů. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 199.

PUTALOVÁ Lenka a Jiří PÁNEK. Mentální mapa Afriky – pohled českých a slovenských studentů (Abstrakt). In: Geografie v srdci Evropy: Sborník abstraktů. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 72.

PÁNEK, Jiří. Informační a komunikační technologie v rozvoji. In: NOVÁČEK, Pavel. Rozvojová studia: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 183-201. ISBN 978-80-244-3958-7.

PÁNEK, Jiří. Na nákup bez peněz: platby přes telefon ovládly globální Jih. MF Dnes: 26.5.2014: Mimořádná příloha mobily mění svět. 2014, E1-E2.

PÁNEK, Jiří a Rostislav NÉTEK. Kde a jak Česká republika pomáhá – atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. In: ROSECKÝ, Jan. Počítač ve škole 2014 – sborník příspěvků [online]. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2014 [cit. 2014-04-17]. ISBN 978-80-905765-1-3. Dostupné z:http://www.pocitacveskole.cz/system/files/soubory/sbornik/2014/panek-netek.pdf

PÁNEK, Jiří. Informace ČGS. 20. kartografická konference v Plzni. 2014, roč. 33, č. 1, s. 16-17.

PÁNEK, Jiří. Informace ČGS. 26. mezinárodní kartografická konference ICA v Drážďanech. 2014, roč. 33, č. 1, s. 14-16.

PÁNEK, Jiří, Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO. Crisis Mapping via Internet in Disaster Management of the Czech Republic (abstract). In: CARTOCON 2014: Conference proceedings. Olomouc, 2014, s. 72. ISBN 978-80-224-3978-5.

PÁNEK, Jiří a kolektiv. Soubor deseti příruček: Kde a jak Česká republika pomáhá: Afghánistán Bosna a Hercegovina Etiopie Gruzie Kambodža Kosovo Moldavsko Mongolsko Palestina Srbsko. Olomouc, 2014.

2013

PÁNEK, Jiří. Open Data. ArcRevue: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems. Praha: Arcdata Praha, 2013, č. 4, s. 32-35. Dostupné z: http://download.arcdata.cz/ArcRevue/2013/AR4-2013_web.pdf

PÁNEK, Jiří. Jak sledovat 50 největších uprchlických táborů světa? Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2013, č. 4, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/220_lide-na-okraji-spolecnosti-4-2013.pdf

PÁNEK, Jiří a Jan GELETIČ. GIS pro rozvojová studia: Úvod do ArcGIS 10.1. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. ISBN 9788024438177.

PÁNEK, Jiří a Beata ĆMIELOVÁ. Participativní mapování a participativní GIS jako nástroje občanské angažovanosti. In: OSMAN, Robert. GEOGRAFICKÝ VÝZKUM: PARTICIPACE A ANGAŽOVANOST. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 140-152. ISBN 978-80-210-6415-7. Dostupné z:http://geoinovace.data.quonia.cz/workshop13/Sbornik_z_workshopu_doktorandu_a_doktorandek_2013.pdf

PÁNEK, Jiří. The assessment of participatory mapping methods based on expert system. In: POPELKA, Stanislav a Vít VOŽENÍLEK. Second InDOG Doctoral Conference Proceedings. Olomouc, 2013, s. 48-51. ISBN 978-80-244-3735-4.

PÁNEK, Jiří. GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN DEVELOPING COUNTRIES – WHAT ARE THE ETHICAL ISSUES WE NEED TO BE AWARE OF?. GeoScience Engineering [online]. 2013, roč. 59, č. 2, s. 40-48 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://gse.vsb.cz/2013/LIX-2013-2-40-48.pdf

PÁNEK, Jiří. Jak sledovat třeba dopady klimatických změn? Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2013, č. 3, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/189_rozvojovka-3-2013-plodiny-ktere-zivi-svet.pdf

PÁNEK, Jiří a A.C. VLOK. Participativní mapování jako nástroj komunitního rozvoje – případová studie Koffiekraal Jihoafrická republika. Geografické rozhledy: časopis pro výuku a popularizaci geografie. Praha: IRIS, 2013, roč. 23, příloha 1, s. 2-5.

PÁNEK, Jiří a Jan MACHÁČEK. 8TH IAG INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY. Using UAV as a source of DSM data in geomorphological 3D modelling [Poster]. Paris, 2013.

PÁNEK, Jiří, Rostislav NÉTEK, Aleš VÁVRA a Vít VOŽENÍLEK. Web atlas technology as a tool of Czech Official Development Assistance. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. Dresden, 2013, s. 79. ISBN 978-1-907075-06-3. Dostupné z:http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/96_proceeding.pdf

PÁNEK, Jiří a A.C. VLOK. Participatory mapping as a tool for community empowerment – a case study of community engagement in Koffiekraal, South Africa. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. Dresden, 2013, s. 26. ISBN 978-1-907075-06-3. Dostupné z:http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/969_abstract.pdf

BRYCHTOVÁ, Alžběta, Vít PÁSZTO, Lukáš MAREK a Jiří PÁNEK. Web-design evaluation of the crisis map of the Czech Republic using eye-tracking. In: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Vol. 1, 2013, s. 1065-1072. ISBN 978-954-91818-9-0.

PÁNEK, Jiří a Schalk VAN HEERDEN. Participatory GIS for water provision and community planning – case study Koffiekraal, South Africa. In: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Vol. 1, 2013, s. 845-851. ISBN 978-954-91818-9-0.

PÁNEK, Jiří. Mapování konfliktů i dodávek zbraní. Rozvojovka. Praha: Člověk v tísni, 2013, č. 2, s. 10. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/download/docs/157_rozvojovka-2-2013-umeni-a-rozvoj.pdf

PÁNEK, Jiří. Geografické informační systémy a jejich využití v rozvojových zemích – jakým etickým otázkám musíme čelit? (abstrakt). In: Fórum mladých geoinformtikov. Zvolen: Technická univerzita, 2013, s. 60. ISBN 978-80-22825-18-4. 

PÁNEK, Jiří. Geografické informační systémy a jejich využití v rozvojových zemích – jakým etickým otázkám musíme čelit? (abstrakt). In: Enviro-i-Forum: Odborné fórum o environmentálnej informatike. Zvolen: Technická univerzita, 2013, s. 60. ISBN 978-80-89503-25-4.

PÁNEK, Jiří. The Commercialisation of Public Data – How Does Participatory Data-mining Look on a Global Scale? South African Journal of Geomatics. 2013, roč. 2, č. 3, s. 231-245. Dostupné z: http://www.sajg.org.za/index.php/sajg/article/view/102/58

PÁNEK, Jiří. Participativní mapování vodních zdrojů – Koffiekraal, Jihoafrická republika. In: GALAMBOŠ, Michal, Vladimíra DŽUGASOVÁ a Andrea ŠEVČOVIČOVÁ. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013. Bratislava, 2013, s. 1445-1450. ISBN 978-80-223-3392-4.

2012

PÁNEKJiří. Dangers of commercialising public data. PositionIT: the geoinformatics, surveying, GIS, GPS and location based services journal for southern Africa. 2012, Nov/Dec, s. 40-46. ISSN 1818-2097. Dostupné z: http://www.eepublishers.co.za/images/upload/positionit_2012/processing_nov-dec12_dangers-data.pdf

PÁNEKJiří. The commercialisation of public data – how does participatory data-mining look on a global scale?. In: GISSA Ukubuzana 2012: Day 1. Johannesburg, 2012, s. 78-87. ISBN 978-0-620-52913-6. Dostupné z: http://www.eepublishers.co.za/images/upload/GISSA%20Ukubuzana%202012/Jiri_Panek.pdf

VLOK, Chris a Jiří PÁNEK. CAMP for change in the Bojanala Region of North West Province. In: GISSA Ukubuzana 2012: Day 2. Johannesburg, 2012, s. 38-45. ISBN 978-0-620-52913-6. Dostupné z: http://www.eepublishers.co.za/images/upload/GISSA%20Ukubuzana%202012/Chris_Vlok.pdf

2011

PÁNEKJiří. Participatory and Public Participation GIS: A Phenomenon of Neocartography with a High Potential in Developing Countries?. In: The Scale of GlobalizationThink Globally, Act Locally, Change Individually in the 21 st Centur. 1. Ostrava: University of Ostrava, 2011, s. 235-243. ISBN 978-80-7368-963-6. Dostupné z: http://conference.osu.eu/globalization/publ2011/the_scale_of_globalization.pdf

2008

PÁNEK, Jiří. Virtuální projekt Mikoregionu Hranicko. ArcRevue: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems. Praha: Arcdata Praha, 2008, č. 1, s. 14. ISSN 1211-2135. Dostupné z: http://www.arcdata.cz/digitalAssets/102462_ArcRevue1-08.pdf

PÁNEK, Jiří. A virtual project of the Hranicko microregion. In: Sborník abstraktů ze sympozia GIS Ostrava 2008 = Collection of abstracts from symposium GIS Ostrava 2008: 27.-30.1.2008. 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2008, s. 1-10. ISBN 978-80-254-1340-1ISSN 1213-239X.

2007

PÁNEK, Jiří. Virtuální model Mikroregionu Hranicko. In: GISáček 2007. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. Dostupné z: http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2007/sbornik/panek_gisacek07.pdf

PÁNEK, Jiří. Virtuální projekt Mikroregionu Hranicko. In: Student GIS Projekt IV. Praha: ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2007, s. 18. Dostupné z: http://www.arcdata.cz/digitalAssets/36671_Abstrakty_SGP_IV.pdf

Professional Interests/Thesis supervising

GIS and Development, Participatory GIS, Participatory Mapping, emotional mapping, humanitarian UAVs, etc.

Possible topics:

  1. humanitarian UAVs
  2. Imaginative geography,
  3. Local Spatial Knowledge in selected region,
  4. Dérive method as a tool for local tourism,
  5. Mental and emotional maps,
  6. Own topic – needs to be clarified with me in advace.

Foreign experience

2008–2009

Denmark – European Voluntary Service EVS (10 months) – International Sport and Culture Association (www.isca-web.org)

2009

Kenya – project GLEN – Community mapping project (3 months) – Makadara United Youth Groups,  (www.inexsda.cz, www.glen-europe.org)

2010, 2011

Project GLEN (Global Education Network of Young Europeans) – tutor of international tandems (www.glen-europe.org)

2011

UNISA – University of South Africa (3 weeks)

2012

UNISA – University of South Africa (11 weeks)

3rd Forum of Geographic Information for Relief & Development (Francie, 5.-6. November)

2013

University of Belgrade (1 week) – teaching Introduction to GIS.

26th International Cartographic Conference (Germany, 26.-30. August)

National Institute of Rural Development, India (5 week)

AfricaGIS 2013 and GSDI 14 (Etiopia, 4.-8. November)

2014

6th Annual INTERNATIONAL CONFERENCE of CRISIS MAPPERS (New York, 6.-9. November)

2015

Université des Antilles et de la Guyane (1 week)

NTNU Trondheim (3 weeks) – GIS in development cooperation – Teachers mobility benefits from a 2.000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the Norway Grants.

University of Iceland (3 weeks) – Participatory GIS on Iceland – Teachers mobility  benefits from a 2.000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the Norway Grants.

2016

NTNU Trondheim (1 week) – Playful Geography – Teachers mobility benefits from a 2.000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the Norway Grants.